תו נכה

קשיים בהליכה? ההליכה מסכנת אתכם?

המדריך המלאה לקבלת תג נכה!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

מדריך תג נכה/ החור שבגרוש

תנאי הזכאות

תג חניה לנכים ניתן בהתאם לחוק חניה לנכים, תשנ"ד – 1993 לתקופה זמנית או לצמיתות, לאדם עם עיוורון או אדם העומד באחד מהתנאים שלהלן:

 1. אדם שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו;
 2. שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו;
 3. שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

דבר חשוב שיש לציין הוא כי, גם אדם שאינו בעל אישור נכות יכול להיות זכאי לתג חניה לנכים.
בעיות בריאות שעשויות לזכות בתג חניה לנכה הן: אוטיזם, אפילפסיה, מחלה פסיכאטרית, אלצהיימר, מחלות לב, מחלות ריאה כרוניות, סכרת, חוסר יציבות בהליכה בהעדר סיוע עם מקל ועוד.

החל מיום 1 במרץ 2019, תג נכה הניתן לצמיתות, ניתן עם תוקף לכל החיים, תג נכה זמני הינו לפרקי זמן של שנה אחת עד שלוש שנים.

נציין כי בעבר, תג החניה לנכה שניתן לצמיתות היה ניתן ל8 שנים ומתחדש באופן אוטומטי.

2. סוגי תכי הנכה

קיימים 4 סוגים של תגי חניה לנכים:

 1. תג נכה רגיל.
 2. תג נכה על כיסא גלגלים.
 3. תג נכה רגיל מטעם משרד הביטחון.
 4. תג נכה על כיסא גלגלים מטעם משרד הביטחון.

תג החניה לנכה יכול להיות משוייך לעד שני כלי רכב המשמשים את הנכה, ואין הכרח שרכבים אלו יהיו בבעלותו, אלא שישמשו אותו לצרכיו.

בעבר, על גבי תג החניה לנכה היו מצוינים מספרי הרכבים המושיכים לתג החניה לנכה, אך כיום התג הינו אישי ומספרי הרכבים אינם מופיעים על גביו. עם זאת, המידע על הרכבים המשויכים לתג מוזן במערכות מספר הרישוי. שינוי זה נועד לביצוע מהיר של הרכבים המשויכים לתג ובעצם למנוע את ההמתנה לקבלת תג חניה חדש.

זכויות בעל התג נכה

1. מקומות חניה מותרים בחניה

רכב בעל תג חניה לנכה והנכה נמצא בו כנהג או כנוסע, נדרש להצמיד לשמת רכבו את תג החניה לנכה, באופן שיאפשר לראותו בבירור, במידה ומעוניין להשתמש בו לצורך חניה המותרת לרכב הנושא תג חניה לנכה והנכה נמצא בו כנהג או כנוסע:

 1. מקומות חניה יעודיים לרכבי נכים,
 2. מקומות שלא מותרים לחניה, שאין בהם סיכון כשבסמוך לא מצוי מקום חניה שהחניה בו מותרת, וזאת ככל שלא מתקיימת הפרעה לתנועה ומעבר חופשי.
 3. פטור מתשלום על חניה בחנית מקום ציבורי, שהחניה בו כרוכה בתשלום, כאשר הגישה היחידה אליו היא דרך חניה במקום הציבורי.

יש לזכור כי תג החניה לנכה הינו אישי, ונכה שמוסרו לאדם אחר עובר עבירה פלילית, ועשוי לשאת בעונשים הקבועים בחוק. האדם העושה שימוש בתג החניה לנכה ואינו מורשה לכך צפוי לקנס של עד כ-14 אלף ₪, והזכאות לתג החניה לנכה עלולה להיות מובטלת זמנית.

2. אגרת רישוי מופחתת

אחד מהרכבים המשויכים לתג החניה לנכה יהיה זכאי לתשלום אגרת רישוי מופחתת של כ- 25 ש"ח בלבד. זאת במידה והרכב רשום על שם הנכה או על שם בן/בת זוגו ועל שם האפוטרופוס של הנכה.

במידה והרכב שויך לתג החניה במהלך השנה וכבר שולמה אגרת רישוי מלאה על הרכב, הזכאות לאגרת הרישוי המופחתת תהיה יחסית לתקופה שנותרה לתום תוקף הרישוי, ויתבצע החזר יחסי של אגרת הרישוי שכבר שולמה.

הליך מימוש הזכות לתג חניה לנכה

על מנת  לממש את הזכאות לתג חניה לנכה, יש לשלוח למשרד התחבורה את המסמכים הבאים, אפשרי (ואף מומלץ) באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של המשרד:

 • טופס בקשה לתג נכה.
 • צילום תעודת זהות וספח של הנכה.
 • מסמכים רפואיים עדכניים משלושת החודשים האחרונים, המעידים על המצב הבריאותי, הקושי בהליכה, ערעור המצב הבריאותי עקב תנועה בדרכים וכדו.
 • מכתב בחתימתך, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב.

לצורך תשלום אגרה מופחת/החזר אגרה לגבי אחד מהרכבים, יש לצרף גם כן לגבי אותו הרכב,

 • צילום תעודת זהות והספח של בעל הרכב.
 • צילום רישיון הרכב.

לאחר משלוח המסמכים, בקשתכם לקבלת תג חניה לנכה תבחן על ידי המשרד, ותשתבתם החיובית או השלילי לבקשתכם תשלח אליכם.