רכישת דירה - מס רכישה

חושבים לרכוש דירה? קחו בחשבון את מרכיב תשלום המס שייתכן כי תדרשו לשלם.

קראו במדריך את הפרטים על מס הרכישה.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

מדריך מס רכישה/ חור בגרוש

בעת ביצוע עסקת נדלן ייתכן כי ישולם מס הן על ידי הצד המוכר שהניב רווח והן על ידי הצד הרוכש:

  • מס רכישה – המשולם על ידי הצד הרוכש, מס הנגזר מסכום הרכישה.
  • מס שבח – משולם על ידי הצד המוכר, מס הנגזר מסכום הרווח שנבע למוכרים מהעסקה.

מס הרכישה נדרש לתשלום מכח ס' 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה): "במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין…מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין…".

השלכות מס הרכישה על כדאיות ביצוע עסקת נדל"ן

מס זה הינו סכום נוסף שחשוב לקחת בחשבון בעת ביצוע עסקת נדל"ן כעלות נלווה לעלות ביצוע העסקה, מאחר וסכום זה יכול להגיע לעשרות ומאות אלפי ש"ח, ועשויה להיות לו השלכה על כדאיות ביצוע העסקה.

לאור כך, הממשלה משתמשת בשיעורי מס הרכישה, ככלי לוויסות הביקוש בשוק הנדל"ן, ובכך מנסה להשפיע על מחירי הדירות.

שיעורי מס הרכישה

גובה מס הרכישה מחושב בהתאם למדרגות מס הרכישה. מדרגות מס משתנות בין רוכשים שונים, שחלקם זכאים להנחות ופטורים.

ככלל ברכישת דירת מגורים, החלוקה היא בין רוכשי דירת מגורים יחידה לרוכשי דירת מגורים שאינה יחידה.

כאשר במקרים מסוימים ניתן לרכוש דירה חדשה במקביל להמשך החזקה בדירה נוספת לצורך מכירתה לצורך תקופה מסוימת המשתנה.

לצורך חישוב גובה מס הרכישה הצפויה לכם לתשלום, ניתן להיעזר בסימולטור מס הרכישה של רשות המיסים.

במידה ואתם מעוניינים לבצע את החישוב בעצמכם, אתם יכולים לעשות זאת באמצעות שיעורי מדרגות המתעדכנות מידי שנה ב- 15 לינואר בהתאם למדד מחירי דירות בבעלות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בין שיעורי מדרגות המס החל מיום 16.01.2020 והתפרסו בהוראות ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2020:

מס הרכישה לרוכש דירת מגורים יחידה:

מסכום רכישה  בש"ח

עד סכום רכישה בש"ח

שיעור מס

0

1,744,505

0%

1,744,505

2,069,205

3.5%

2,069,205

5,338,290

5%

5,338,290

17,794,305

8%

17,794,305

 

10%

מס הרכישה לרוכש דירת מגורים שאינה יחידה:

מסכום רכישה  בש"ח

עד סכום רכישה בש"ח

שיעור מס

0

5,340,425

8%

5,340,425

 

10%

מס הרכישה ל"עולה" ברכישת בית מגורים או עסק:

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה – 1974), זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה בתקנה, להקלה במס רכישה בעת רכישת בית מגורים או עסק, וזאת לתקופה המתחילה בשנה לפני עלייתו לישראל ומסתיימת לאחר 7 שנים שלאחר עלייתו, לפי השיעורים שלהלן:

מסכום רכישה  בש"ח

עד סכום רכישה בש"ח

שיעור מס

0

1,838,615

0.5%

1,838,615

 

5%

הנחות ופטורים במס רכישה

קיימים הנחות ופטורים לאוכלוסיות שונות, בין שאר האוכלוסיות הזכאיות:

1. נכה

נכה זכאי להנחה במס רכישה הינו נכה כהגדרתו בס' 1 בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974.

בין השאר מוגדר כנכה, בעל אי יכולת השתכרות של 75% לצמיתות מוגדר כנכה וכן, נכה משיתוק או קטוע יד או רגל שאחוז נכותו לצמיתות כתוצאה מפגימות אלה אינה פחותה מ- 50%.

2. נפגעי פעולות האיבה ובני משפחותיהם

נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, שאחוז נכותו לצמיתות על פי החוק האמור אינו פחות מ-19%.

אם נפטר הנפגע כתוצאה מפעולת האיבה – בן משפחתו של הנפגע הזכאי לתגמול, ויתום עד גיל 40.

3. עולים חדשים ותושבים חוזרים

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה – 1974), זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה בתקנה, להקלה במס רכישה בעת רכישת בית מגורים או עסק, וזאת לתקופה המתחילה בשנה לפני עלייתו לישראל ומסתיימת לאחר 7 שנים שלאחר עלייתו, לפי השיעורים שלהלן:

מסכום רכישה  בש"ח

עד סכום רכישה בש"ח

שיעור מס

0

1,838,615

0.5%

1,838,615

 

5%